Personbedömning/Second opinion för en träffsäker rekrytering

Vill ni ha ett bra beslutsunderlag inför en rekrytering av interna och/eller externa kandidater? Ni har redan en eller flera tänkbara kandidater och behöver att bra beslutsunderlag.

Väl beprövad transparent process för second opinion

HR-Partner i Väst arbetar med en väl beprövad process som ger er en bild av er kandidat. Ni får en noggrann genomlysning av er kandidat via en strukturerad beteendecentrad djupintervju. Ni är med under intervjun för att få all information i den transparenta processen. Genom att undersöka en kandidats personlighet, intellektuella kapacitet och värderingar bidrar en second opinion till att ge dig en omfattande bedömning av en kandidats styrkor och utvecklingsområden. Dessutom kan ni välja att göra ytterligare tester som mäter olika färdigheter.

Professionell referenstagning

I processen ingår och referenstagning enligt en väl genomarbetad modell som är sammankopplad med djupintervjun. Att ta referenser är en svår uppgift och det krävs stor erfarenhet för att göra detta på ett bra sätt. Jag tar referenser på ett strukturerat och professionellt sätt.

Fakta istället för magkänsla

En second opinion ger er en professionell granskning av er kandidat med andra ögon och en heltäckande bedömning. Ni har mycket att vinna på en second opinion. Många rekryterar utifrån sin magkänsla, HR-Partner i väst ger dig fakta som grund för dina beslut.

Är du i behov av en personbedömning?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar jag dig