Rekrytering

med öppen, kvalitetssäkrad och grundlig process

Kärnan i min verksamhet är en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess som bygger på vetenskaplig grund. Jag arbetar i en ”öppen”  rekryteringsprocess, ni finns med hela tiden och får tillgång till all information. Jag intervjuar kandidaterna på plats hos kunden. Mina kunder uppskattar att få sitta med på intervjuerna och kunna ta del av vad kandidaterna har att berätta om sig själva utifrån en strukturerad djupintervju.

Analysverktyg

Jag använder mig av olika analysverktyg som skapar medvetenhet om potential och personliga styrkor. Dessa verktyg är utformade av Thomas International.

Läs mer om analysverktyg

Tillsammans sänker vi era rekryteringskostnader

Min affärsidé innebär att jag inte lägger pengar och tid på marknadsföring, försäljning, flashiga kontor mm och detta innebär lägre kostnader. Mina uppdrag får jag via nöjda kunder. Jag vill ge er en rekrytering till en rimlig kostnad med hög kvalitet. Min affärsmodell bygger på ett fast pris med allt inkluderat inklusive sex månaders garanti. Annonskostnad och eventuell analys av slutkandidater tillkommer. Jag arbetar nära affärerna och har ert resultat och framtida medarbetare som högsta prioritet.

HR-partner i väst avlastar dig i hela rekryteringsprocessen

Att konstatera att du behöver anställa någon är en sak men att ta dig igenom hela rekryteringsprocessen är svårt och mycket tidskrävande. HR-partner i Väst ger dig en ordentlig avlastning samt en professionell hantering av samtliga sökande.

Rekryteringen är ett hantverk – ingen stordrift

Kompetenta framtida medarbetare har ofta ett bra arbete idag som är krävande. Hos HR-Partner i Väst AB är det enkelt att söka jobb och de sökande får en  personlig kontakt med rekryteraren. Kandidaterna skickar enkelt in CV och personligt brev och detta administreras personligt. Alla kandidater får en bra kontakt via både telefon och mejl. Givetvis garanteras att alla uppgifter hanteras konfidentiellt.

Rekryteringsgaranti

Jag är säker på att jag kan min sak. När ni anlitar mig för en komplett rekrytering lämnar jag därför en 6 månaders rekryteringsgaranti. Om den rekryterade säger upp sig eller om det skulle visa sig att den anställde inte haft den efterfrågade kompetensen innan garantitiden gått ut så gör jag om rekryteringen kostnadsfritt. Jag följer upp rekryteringen tillsammans med kunden. En avgörande del av rekryteringen är uppföljningen för att säkerställa att både ni och den anställda är nöjda.

Behöver du hjälp med rekrytering?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar jag dig