Analysverktyg

Vi använder oss av beprövade metoder för att analysera för att värdera de arbetssökandes kapacitet, arbetsförmåga, personlighetstyp och hur väl dessa passar in för tjänsten företaget söker.

Dessa verktyg är utformade av Thomas International och skapar medvetenhet om individers potential, vad som motiverar dem och deras personliga styrkor och utvecklingsområden.

Här kan du läsa mer om de metoder vi använder:

 

Thomas BefattningsProfilAnalys (ThomasBPA)

Thomas BefattningsProfilAnalys (ThomasBPA)

Möjliggör en snabb och strukturerad analys av befattningen vilket effektiviserar och kvalitetssäkrar en rekrytering genom att:

 • Tydliggöra beteendemässiga krav och förväntningar på en befattning
 • Skapa samsyn kring dessa krav och förväntningar
 • Ställa olika egenskaper mot varandra
 • Identifiera framtida framgångsfaktorer
 • Rekrytera rätt person till rätt plats
 • Skapa en gapanalys mellan önskat beteende och faktiskt beteende

ThomasBPA skapar ett gediget underlag för att bättre kunna identifiera vad vi som organisation kan erbjuda kandidaten i den befintliga rollen. Analysen visar också vad vi anser behövs för att kandidaten på bästa sätt ska kunna prestera i rollen.

Att använda ThomasBPA i rekrytering ger oss flera fördelar. Vi skapar en större tydlighet i kommunikationen för dem som är ansvariga för rekryteringen. Vi får även en tydlighet i utförandet av våra annonser vilket ökar möjligheten att attrahera rätt kandidater. Vi får ett underlag för att skapa en strukturerad intervjuprocess genom ökad medvetenheten om vilken beteendeprofil vi söker.

Thomas PersonProfilAnalys (ThomasPPA)

Thomas PersonProfilAnalys (ThomasPPA)

En snabb och lättillgänglig beteendeanalys som indikerar:

 • Styrkor och begränsningar hos kandidaten
 • Hur väl kandidatens beteende matchar rollen
 • Vilken kommunikationsstil kandidaten har och föredrar
 • Hur kandidaten uppträder under press
 • Hur du individanpassar introduktionen för att snabbare få kandidaten lönsam i sin roll
 • Vilka förutsättningar en kandidat har för att känna engagemang i organisationen

ThomasPPA skapar förståelse för skillnader i beteende mellan människor och kan användas för att fastställa en persons inre och yttre motivationsfaktorer.

Att använda ThomasPPA i rekrytering ger oss flera fördelar. Vi kan snabbt identifiera relevanta frågor för rollen utifrån individens förutsättningar. Vi kan även ta hänsyn till hur en person kommer att samspela med teamet och vad teamet behöver tänka på för att snabbt integrera individen i uppdraget. Vid referenstagning kan vi använda ThomasPPA för att identifiera situationer som är utmanande för kandidaten och utifrån dessa ställa mer relevanta frågor.

Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA)

Thomas Test for Selection and Training (ThomasTST) och Thomas General Intelligence Assessment (ThomasGIA)

Ett arbetsorienterat kapacitetstest som mäter:

 • Kandidatens inlärningshastighet inom fem olika kognitiva aspekter
 • Kandidatens förmåga att ta till sig utbildning
 • Hur snabbt kandidaten anpassar sig till förändring
 • Kandidatens förmåga till problemlösning och strategiskt tänk
 • Om kandidaten kommer att bli utmanad på rätt nivå i den tilltänkta befattningen
 • Hur snabbt kandidaten kommer in i sin nya roll och därmed blir lönsam

Kognitiv kapacitet är inte något som kan utläsas från ett CV men enligt forskningen är det just denna faktor som predicerar produktivitet. Hur snabbt en medarbetare kommer in i sin roll och reagerar på förändring kan innebära skillnaden mellan framgång och misslyckande i en befattning.

ThomasTST/GIA ger en god indikation på en kandidats arbetskapacitet och ökar därmed objektiviteten i rekryteringssammanhang. Genom att mäta kognitiv kapacitet, hjälper ThomasTST/GIA er att förstå hur snabbt era kandidater kan lära sig och behålla nya färdigheter. Ni får en tillförlitlig prognos om deras möjligheter att förstå eller utvecklas i sin nya roll och även en indikation på framtida utvecklingspotential.